VEŘEJNÁ SBÍRKA ZA BRANOU

Váš příspěvek na účet 2301203708/2010 využijeme zejména na přímou pomoc rodinám odsouzených a pro osoby vracející z výkonu trestu, které se ocitají v tíživé situaci. V menší míře na provoz spolku Za branou. Závazný účel sbírky naleznete níže v dokumentu "osvědčení o veřejné sbírce" vydaném Středočeským krajem.

 

Děkujeme za podporu.

 

Vaše Za branou

 

 




 

 

Pro rodiny vězňů


www.rodinyveznu.cz

Podpořili nás:

 

 

 

  

 

Kontakt

Občanské sdružení Za branou, z.s. Poradna pro osoby po VTOS a rodiny odsouzených: Krakovská 21, Praha 1

PONDĚLÍ 9:00 - 17:00



Doporučujeme objednat si konzultaci předem.

Sídlo: Bezručova 864, 252 30 Řevnice

IČ:228 128 90
Č.ú.:2800959825/2010

Číslo účtu veřejné sbírky: 230 120 3708/2010
Mgr. Jan Frank, předseda
775 722 784
zabranou@gmail.com