O nás

Těm, kteří neví, co si o našem názvu pomyslet, rychle napovíme. Branou se tu myslí brána vězení a celé sousloví zahrnuje obrazně situaci člověka, který ho po odpykání trestu právě opouští. Co si počne, záleží na každém zvlášť. Je tolik podob návratu do společnosti, kolik je propuštěných: lidé, na které čekají blízcí a příště si dají na konflikt se zákonem pozor, takoví co projít branou zpět do vězení opravdu nechtějí, ale snadno se jim to stává, i ti, co pobyt ve vězení za mimořádnou a nepříjemnou událost nepovažují.

Posláním Občanského sdružení Za branou, z.s. je pomoc osobám ve vězení a po výkonu trestu, jejich rodinám a blízkým za účelem úspěšné resocializace lidí vracejících se z vězení do běžného života. Specifikem přístupu Za branou k postpenitenciární péči je důraz na vztahy odsouzeného pachatele trestné činnosti k rodině a blízkým lidem.

  • Za branou realizovalo v letech 2010 a 2011 rovněž šetření názorů osob opakovaně trestaných odnětím svobody. Více zde

Náš tým

Sociální pracovnice, Tel.:724 311 433, E-mail: mossoczy.zabranou@gmail.com
Předseda spolku, projektový manažer: Telefon: +420 775 722 784 mail: zabranou@gmail.com
psycholog tel. 608 411 862 mail: surt@email.cz

 
 

 

Pro rodiny vězňů


www.rodinyveznu.cz

Podpořili nás:

 

 

 

  

 

Kontakt

Občanské sdružení Za branou, z.s. Poradna pro osoby po VTOS a rodiny odsouzených: Krakovská 21, Praha 1

PONDĚLÍ 9:00 - 17:00Doporučujeme objednat si konzultaci předem.

Sídlo: Bezručova 864, 252 30 Řevnice

IČ:228 128 90
Č.ú.:2800959825/2010

Číslo účtu veřejné sbírky: 230 120 3708/2010
Mgr. Jan Frank, předseda
775 722 784
zabranou@gmail.com